KETTLEBELLS

  • Poziom: grupa dla wszystkich
  • Typ: zajęcia z odważnikami
55

minut